Місія та візія

Місія: заміна транспортної технології на енергоефективну та повністю безпечну для здоров’я людини і довкілля.

Візія: транспорт більше не є пересувним джерелом забруднення, а енергія для руху є на 100% з відновних джерел.

Мета: розвиток електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури, а також покращення довкілля, разом, задля тривалості та якості життя, вирішення кліматичних проблем, розвитку відповідального суспільства, циркулярної економіки та економіки нульового викиду.

Для досягнення мети, AVERE Україна  реалізує такі завдання:

 • залучення, через адвокацію, політиків України, ЄС та  держав-членів до підтримки електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури в Україні, ЄС та світі;
 • участь у формуванні європейської політики з електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури, довкілля, енергетики, клімату та культури сталого розвитку;
 • забезпечення доступу до фінансування на рівні ЄС та міжнародних організацій проектів та рішень, пов’язаних з електромобільністю, сталим транспортом, інфраструктурою та довкіллям, енергетикою, кліматом та сталим розвитком;
 • забезпечення представництва галузі на рівні Європейського Союзу;
 • моніторинг та аналітика інформації та даних про електромобільность, сталий транспорт та інфраструктуру, довкілля, енергетику, клімат та культуру сталого розвитку на рівні України, ЄС та світу;
 • збір інформації та обмін інформацією від імені та серед членів AVERE Україна;
 • співпраця з іншими організаціями та пресою для сприяння розвитку електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури, довкілля, енергетики, клімату та культури сталого розвитку в Україні, ЄС та світі;
 • забезпечення міжнародних та українських асоціацій, громадських організацій, дослідницьких організацій та потенційних інвесторів інформацією щодо галузі та її учасників;
 • надання інформації про діяльність членів спілки та умови для їхньої діяльності;
 • активне поширення інформації щодо електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури, довкілля, енергетики, клімату та сталого розвитку в Україні, ЄС та світі, у т.ч. підчас проведення галузевих та масових заходів,  через засоби масової інформації, через створення власних засобів масової інформації та інформаційних агентств;
 • організація подій, заходів в Україні, ЄС та світі для об’єднання промисловості, наукових кіл і політиків;
 • проведення цільових навчальних та інформаційних кампаній та ініціатив, а також проведення досліджень;
 • ініціювання, організація, моніторинг та координація різного роду наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських  проектів, організацій та стартапів;
 • сприяння адаптації до міжнародних стандартів українського законодавства щодо розвитку, поширення та експлуатації екологічно чистого транспорту та сталої інфраструктури;
 • участь у розробці нормативно-правових актів та пропозицій щодо змін нормативно-правових актів з метою поліпшення умов для розвитку з електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури, довкілля, енергетики, клімату та сталого розвитку в Україні, ЄС та світі;
 • сприяння в прийнятті зазначених нормативно-правових актів;
 • сприяння підвищенню обізнаності громадськості, бізнеса, асоціацій, організацій, громадських організацій і т. д. щодо електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури, довкілля, енергетики, клімату та сталого розвитку в Україні, ЄС та світі;
 • забезпечення сталого розвитку електромобільності, транспорту та інфраструктури, довкілля, енергетики, клімату та культури з метою зменшити викиди вуглецю та токсичних речовин, і більше не сприяти підтримці кліматичної небезпеки у світі;
 • сприяння впровадженню передових методів, здатних поліпшити експлуатаційні характеристики транспортних засобів і, як наслідок, раціональне використання джерел енергії;
 • сприяння та підтримка наукового та виробничого потенціалу галузі, з метою збереження існуючих та підготовки нових висококваліфікованих кадрів та створення нових робочих місць;
 • сприяння розвитку умов для ефективного виробництва та утилізації електротранспорту та їх комплектуючих;
 • підтримка та сприяння розвитку ринку електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури, інновацій та технологій в Україні, ЄС та світі;
 • сприяння розвитку та планування інфраструктури міської та сільської місцевості в напрямку сталого розвитку з використанням електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури;
 • сприяння створенню ефективної комунікації між державними установами, освітніми закладами, бізнесом, міжнародними організаціями та іншими зацікавленими особами;
 • надання грантів, створення фондів, участь та засновування власних програм підтримки відповідно до мети Спілки;
 • надання фінансової та іншої матеріальної допомоги членам AVERE Україна відповідно до мети;
 • сприяння у залученні інвестицій та фінансової підтримки;
 • представництво інтересів галузі електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури;
 • представництво інтересів своїх членів щодо забезпечення їх економічної та правової безпеки;
 • представництво в міжнародних органах та організаціях;
 • сприяння вдосконаленню, розвитку та реалізації прав людини, а також сприяння доступності та безпечному середовищу;
 • сприяння розвитку велосипедному руху та велоінфраструктури, а також сприяння впровадженню і розвитку  шерінгу і пулінгу;
 • сприяння розвитку сталої авіації та авіаціїної інфрастроктури, електричних човнів, суден та інфраструктури водного транспорту, автономного повітрянного автомобільного, авіаційного та водного транспорту, електріфікації рейкового транспорту;
 • сприяння інноваціям, діяльності акселераторів, технопарків;
 • сприяння проривним інноваціям, таким як, надзвукові потяги, та будь яким іншим засобам швидкої мобільності та логістики;
 • сприяння доведенню частки відновних джерел енергії використання на транспорті енергії з відновних джерел до 100%;
 • проведення збору інформації та аналіз даних щодо використання; електротранспорту та електротранспортної інфраструктури в Україні, ЄС та світі та підготовка галузевих оглядів;
 • проведення заходів для налагодження ділових стосунків у галузі;
 • проведення громадських акцій;
 • здійснення громадської експертизи, громадських обговорень та підготовку власних пропозицій щодо проектів нормативно-правових документів відповідно до мети AVERE Україна;