10 грудня у Комітеті Верховної Ради відбувся круглий стіл з розвитку екосистеми сталого транспорту та інфраструктури Україн

Круглий стіл було організовано за спільної ініціативи народного депутата України Олександра Юрченко, члена Комітету з питань енергетики та ЖКП та AVERE Ukraine, Європейської асоціації з електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури України (української національної секції AVERE, Європейської Асоціації з Електромобільності).

Метою ініціативи є забезпечити комунікаційний майданчик для міждисциплінарного фахового діалогу та громадського обговорення, за широкої участі експертів та спільнот, які опікуються всіма складовими розвитку сталої інфраструктури в Україні.

До дискусії були запрошені представники законодавчої та виконавчої гілок влади, громадськості, профільних асоціацій, міжнародних організацій та фінансових інституцій, профільні експерти і науковці, інженери, архітектори та урбаністи.

Під час дискусії було озвучено основні виклики, які стоять перед нашим суспільством.

«Застаріла технологія робить транспорт джерелом небезпеки та пересувним джерелом забруднення, яке є причиною важких хвороб та економічних проблем. На дорогах в дорожньо-транспортних пригодах продовжують гинути люди. Разом з тим вжитих заходів з поліпшення стану довкілля недостатньо, а робота з підвищення безпеки дорожнього руху має несистемний характер. Обидві проблеми досі мають високий рівень толерантності в суспільстві, попри значну вже нанесену та поточну шкоду. Поточний стан речей є постійною загрозою для життя та здоров’я людей, з комплексом соціальних наслідків та економічних втрат», – зазначив Денис Радюк, президент AVERE Ukraine, Європейської асоціації з електромобільності, сталого транспорту та інфраструктури України.

Також, для продовження спільної роботи і досягнення необхідних змін, учасники Круглого столу розподілилися за напрямами:
M: Стала мобільність та стале сполучення (M Sustainable mobility and connectivity)
Z: Нуль викидів CO2, нуль забруднення, нуль депривації, нуль смертності на транспорті та інфраструктурі (Z Zero emission of CO2, zero pollution, zero deprivation, zero mortality at the transport and infrastructure)
U: Місто. Стала міська інфраструктурна екосистема (U City. Sustainable urban infrastructure ecosystem)
N: Країна. Національна стала інфраструктурна екосистема (N Country. National sustainable infrastructure ecosystem)
B: Інфраструктура біорізноманіття та навколишнє природне середовище (B Biodiversity infrastructure and natural environment)
E: Cталі інжиніринг, енергія, інфраструктура (E Sustainable engineering, energy, infrastructure)
W: Стале управління відходами з транспорту та інфраструктури (W Sustainable waste management from transport and infrastructure)
І: Інформаційні та комунікаційні технології в сталій інфраструктурі (І Information and communication technologies in sustainable infrastructure)
D: Розвиток та інновації сталої інфраструктури (D Development and innovations of sustainable infrastructure)
F: Фінансування та оподаткування екосистеми сталого транспорту та інфраструктури (F Financing and taxation of ecosystem sustainable transport and infrastructure)
R: Регулювання та законодавство екосистеми сталого транспорту та інфраструктури (R Regulations & legislation of ecosystem sustainable transport and infrastructure)
A: Підвищення обізнаності та публічні комунікації з розвитку екосистеми сталого транспорту та інфраструктури (A Awareness & public communications on development of ecosystem of sustainable transport and infrastructure)

«Кожна група має визначитися з пріоритетними завданнями, які стосуються її спеціалізації. Якщо в робочому процесі потрібна буде якась додаткова інформація, кожна група може оформити звернення, а я, як депутат, направлю його у відповідні органи». – наголосив Олександр Юрченко народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та ЖКП.

Усі учасники дискусії погодилися з тим, що потрібно максимально швидко включатися як в законотворчий, так і суспільний та інформативний процеси створення умов для сталого розвитку країни в цілому.

«Таким чином я маю зазначити, що є потреба ефективного пришвидшеного переходу до сталих транспортних технологій, які унеможливлюють токсичні викиди у повітря, зокрема, й мікрочасток РМ2.5. Ми маємо отримати від наших напрацювань вдосконалення та розбудову цілісного комплексу збалансованої, сучасної та безпечної сталої інфраструктури. Ми маємо встановити у суспільстві та серед органів влади нульову толерантність до смертності та травматизму на дорогах, транспорті та інфраструктурі всіх видів. Ми маємо отримати не “бетонні джунглі”, а міста для людей з відповідним обсягом біорізноманіття поряд з нами», – зробив підсумок зустрічі Денис Радюк.

Остаточно сформовані робочі групи згодом поширять результати, свої напрацьовані цілі та шляхи їх досягнення.

Під час напрацювання структури робочих підгруп були враховані побажання учасників. Більш детально з напрямками роботи кожної з них, а також прес-релізом круглого столу можна ознайомитись в документі, прикріпленому до посту.

З питань долучення до робочої групи та інших додаткових питань, будь ласка, контактуйте на пошту ecosystem.tiu@gmail.com

Гарних свят і усе буде #сталийтранспорт 😉