Our team

Denis Radiuk
President
Anhelina Lavreniuk
Vice President
Dima Radiuk
Oleksandr Ozeran
Natalie Yermakova-Shidlovskaya
Vlad Ozadovskyi
Bohdan-Oleg Gorobchuk
Roman Tretyak
Artem Bezrodny
Ian Bearder
Oleg Tsilvik
Oleksandr Kravtsov
Stanislav Lutskovych
Stephan Blagovisnuj
Yuriy Stepas
Artem Kolomoiets
Yuriy Dmitrishen
Vladislav Puchych
Chief Fandraising Officer