Our team

Denis Radiuk
President
Anhelina Lavreniuk
Vice President
Andreii Maliienko
Vice President, southeastern region
Dima Radiuk
Anastasia Ruzhyna
Secretary-General
Vlad Ozadovskyi
Oleksandr Ozeran
Bohdan-Oleg Gorobchuk
Natalie Yermakova-Shidlovskaya
Roman Tretyak
Ian Bearder
Artem Bezrodny
Oleksandr Kravtsov
Oleg Tsilvik
Stephan Blagovisnuj
Member of Board of Directors
Stanislav Lutskovych
Yuriy Stepas
Yuriy Dmitrishen
Member of Board of Directors
Artem Kolomoiets